Misija i vizija

Misija

Misija Lokalne fondacije Niš kao najvećeg grada na jugoisoku Srbije jeste povezivanje aktivista i proaktivnih ideja za rešavanje problema i unapređenje zajednica sa jedne, sa resursima i potencijalima u samoj zajednici i pojedincima spremnim da pomognu gradu s druge strane čime se građanima Niša omogućuje prostor za aktivno udruživanje kao i podršku za rešavanje problema koje ne mogu sami da reše.

Vizija

Grad Niš koji pruža podršku mladima da razviju svoja interesovanja i talente, sa zdravim, uređenim i bezbednim javnim prostorima ispunjenim velikim brojem kulturnih i sportskih sadržaja.