Upravni odbor

Ivana Vračkić

Ivana Vračkić usmerila je svoju karijeru ka prevenciji loših navika mladih, ka prevenciji zloupotrebe narkotika kod mladih i edukaciji kako da vode zdrav život. Međutim, ona je pre svega spona između organizacija koje se bave mladima i javnih institucija, i što je najbitnije – nikada nije izostala iz dijaloga ova dva sektora, a mnogo puta je i sama inicirala saradnju. Zato je i kao šefica Odseka za omladinu Sekretarijata za omladinu i sport Grada Niša, ali i kao stručnjakinja veoma važna karika Lokalne fondacije Niš!

Jelena Preradović Stevanović

Jelena Preradović Stevanović, pokrenula je program “Pokreni se za budućnost” namenjen studentima Univeziteta u Nišu koji žele da se za vreme studentskih dana ostvare angažmanom u zajednici, koji rade na sebi i svojoj karijeri i spremni su da se profesionalno usavršavaju. 

Ovaj program postoji u Nišu od 2004. godine pod pokroviteljstvom kompanije Philip Morris Operations A.D. kao jedinstven program podrške obrazovanju u Srbiji. Nastao je sa ciljem da se nagrade i podrže najbolji i najangažovaniji studenti Univerziteta u Nišu putem programa stipendiranja i grantova za studentske projekte. 

Do sada je dodeljeno preko 300 PECD stipendija, 13 Konstantinovih stipendija i 10 priznanja. Takođe, realizovano je blizu 100 studentskih projekata u duhu unapređenja zajednice u kojima je učestvovalo oko 1500 studenata Niškog univerziteta.

Čedomir Šagrić

Čedomir Šagrić je lekar koji voli da se kreativno izražava kroz poeziju, prozu i slikarstvo. Kao zdravstveni radnik se prvenstveno posvetio oblasti javnog zdravlja, promocije zdravlja, a posebno radu sa mladima na teme seksualnog zdravlja, razvoja zdravih životnih stilova i veština, očuvanja i unapređenja psihofizičkog zdravlja, prevencije neželjenih oblika ponašanja poput nasilja, bolesti zavisnosti, fizičke neaktivnosti, nepravilne ishrane i slično. Uključuje se u osnivanje fondacije zato što to vidi kao prirodan nastavak brojnih aktivnosti u zajednici koje su uključivale veliki broj lokalnih partnera i ljudi iz zajednice. 

Veliku motivaciju i podstrek za Čedomira predstavlja uspeh prethodnih zajedničkih aktivnosti koje pokazuju ogroman potencijal koji nije bio samo predmet priče o perspektivama, već se pretvarao uvek u konkretne aktivnosti i benefite za lokalnu zajednicu i građane. 

Kao glavni cilj fondacije vidi osnaživanje zajednice dobrim praksama i motivisanje da ona sama svojim inicijativama i kreativnošću pomera društvo unapred, kao sredini koja je podstičuća za svaku građanku i građanina.