KONKURS – Otvoren poziv za prijavu projekata

Otvoren je prvi konkurs Lokalne fondacije Niš (LFN) za podršku najboljim idejama građana. LFN želi da pruži podršku komšijama, aktivnim Nišlijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promene u svojoj ulici, naselju i gradu. Ovim konkursom podržavamo inicijative koje doprinose razvoju Niša i povećanju kvaliteta života u našoj zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Naša fondacija nastala je sa idejom da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da reše. Ideja nam je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vreme i znanje da te ideje sprovedu u delo.

Ko može da se prijavi?

Podržavamo udruženja građana i neformalne grupe* koje:

•          Pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti

•          Zastupaju opšte interese svoje zajednice

•          Deluju na teritoriji Grada Niša

•          Ne postoje duže od 10 godina

*pod neformalnim grupama podrazumevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Niš otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.  

Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Oblasti koje smo zajedno sa našim sugrađanima i sugrađankama prepoznali su: Obrazovanje, Kultura, Javni prostori, Sport i Umetnost. Ovo vas ne sprečava da podnesete ideju i iz drugih oblasti značajnih za naš grad. Prepoznajte šta je potrebno da se promeni, okupite ljude koji dele vaše vrednosti i predložite nam rešenja.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodeljuje kreće se od minimalnih 20.000 dinara do maksimalnih 120.000 dinara po projektu.

Trajanje projekata?

Vaš projekat može trajati do 6 meseci.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem LFN Formulara koji se nalazi ispod ovog reda i pošaljite nam elektronski, na adresu info@fondacijanis.rs najkasnije do 31. marta 2021. u 23:59.

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nakon kraja roka za slanje predloga, Selekcioni odbor će pregledati i oceniti sve pristigle ideje i predloge građana. Predstavnici svih predloženih projekata koji uđu u uži izbor za odobravanje donacije, biće obavešteni najkasnije do 10. aprila i pozvani na intervju kako bi detaljnije obrazložili svoju ideju i plan realizacije.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrednostima Lokalne fondacije Niš.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu info@fondacijanis.rs ili posredstvom naših naloga na društvenim mrežama.

Podršku radu Lokalne fondacije Niš pružaju Trag fondacija i fondacija Čarls Stjuart Mot.