Konkurs LFN za podršku idejama građana u Nišu u 2022. godini

Lokalna fondacija Niš otvorila je novi, veliki Konkurs na kojem je formalnim i neformalnim grupama građana dostupno čak 18.000 evra za realizaciju kreativnih ideja. Treći po redu konkurs LFN otvoren je do 31. maja 2022. godine.

Posle uspešno sprovedena dva konkursa u 2021. godini i 15 podržanih inicijativa građana, LFN želi da novim konkursom pruži podršku komšijama, aktivnim Nišlijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu. Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Niša i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namenjena registrovanim udruženjima građana i neformalnim grupama* koje:

•          Pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti

•          Zastupaju opšte interese svoje zajednice

•          Deluju na teritoriji Grada Niša

*pod neformalnim grupama podrazumevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Niš otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.  

Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Ključne oblasti koje smo prepoznali su: Obrazovanje, Kultura, Javni prostori, Sport i Umetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za naš grad. Prepoznajte šta je potrebno da se promeni, okupite ljude koji dele vaše vrednosti i predložite nam rešenja.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu. Projekti ne treba da budu u duhu zagovaranja određene religije, crkvenih aktivnosti, humanitarne, socijalne pomoći ili kupovine drugih dobara radi njihove distribucije. Konkurs ne podržava ideje koje podrazumevaju realizaciju specijalističkih i usko stručnih projekata iz određenih oblasti, npr. medicinski, zdravstveni projekti, psihološke radionice, naučna istraživanja itd.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodeljuje kreće se do maksimalnih 120.000 dinara za manje inicijative, gde prednost imaju neformalne grupe i maksimalno do 350.000 dinara za veće inicijative, kod kojih prednost imaju registrovana udruženja.

Podršku će dobiti minimum šest (6) manjih inicijativa i minimum četiri (4) velike.

Trajanje projekata?

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom Konkursu je 20. decembar 2022. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem LFN Formulara koji se nalazi ispod ovog pasusa i pošaljite na adresu info@fondacijanis.rs najkasnije do 31. maja 2022. u 23.59č.

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisna selekciona komisija, koju LFN formira za ovu priliku, pregledaće i oceniti sve pristigle predloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.fondacijanis.rs u ponedeljak 20. juna. Predstavnici podržanih projekata biće obavešteni mejlom i pozvani na potpisivanje ugovora.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrednostima Lokalne fondacije Niš.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o Konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu info@fondacijanis.rs ili posredstvom naloga LFN na društvenim mrežama.

Na dva konkursa koja su realizovana u 2021. godini, LFN je već podržala 15 ideja formalnih i neformalnih grupa građana. Paralelno sa tim, nastavlja se prikupljanje dodatnih sredstava u zajednici, kroz različite aktivnosti koje realizuje LFN.

Podršku radu Lokalne fondacije Niš pružaju Trag fondacija i fondacija Čarls Stjuart Mot.