Rezultati konkursa za podršku mikro lokalnim PIKU inicijativama

Na osnovu javnog konkursa za podršku malim lokalnim PIKU inicijativama u Nišu za uređenje javnog, međublokovskog prostora, koji je raspisan 30. avgusta, pristiglo je devet (9) predloga registrovanih udruženja i neformalnih grupa građana u Nišu.

Selekcioni odbor je nakon individualnog ocenjivanja predloga i zajedničkog sastanka doneo odluku da podršku za realizaciju svojih ideja dobiju tri najbolje ocenjene ideje. U skladu sa propozicijama konkursa, vrednostima i ciljevima koje promoviše projekat „Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023“ uzimajući u obzir kvalitet, inovativnost, kreativnost i održivost predloženih projektnih ideja, donosi se sledeća odluka:

Rang listu možete da pogledate i preuzmete dokument koji se nalazi ispod.

***

Konkurs realizuje Lokalna fondacija Niš, kao deo Zelene mreže Grada Niša, u okviru projekta “Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove (PIKU) u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023“ čiji je vodeći partner Media i reform centar Niš. Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.