Lokalna fondacija Niš uskoro kreće sa realizacijom projekta „Komšije za bolju zajednicu”

Lokalna fondacija Niš realizovaće ove godine inicijativu Komšije za bolju zajednicu za koju je podršku dobila u okviru programa EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji.

Na osnovu dosadašnjeg rada u zajednici i pre svega redovne komunikacije sa sugrađanima, LFN je prepoznala potrebu da pruži dodatnu podršku stambenim zajednicama u Nišu. Kroz ovu inicijativu aktivno će uključiti građane u proces donošenja odluka i zajedno sa njima unaprediti situaciju u lokalnoj stambenoj politici Grada Niša. Cilj je da definiše i predloži donosiocima odluka u gradu mere podrške koje će biti dostupne građanima u narednom periodu.

Ideja je poboljšanje kvaliteta stanovanja i života građana u stambenim zajednicama i njihovo aktivno uključivanje u rešavanje problema, sa kojima se suočavaju. LFN želi da im omogućimo veću i sistemsku podršku za uređenje međublokovskog prostora i zelenila, uređenje i ulepšavanje javnih površina ispred i oko stambenih zgrada. 

Kroz proces javnog zagovaranja, razgovore sa predstavnicima institucija i lokalne samouprave, ali i građanima koji žive u stambenim zajednicama namerava da ukaže na značaj ove teme.

Uskoro očekujte više informacija.

*Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu odgovorna je isključivo Lokalna fondacija Niš i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije.