Fokus grupa kao mesto za razgovor o problemima stambenih zajednica

Profesionalni upravnici i predstavnici stambenih zajednica otvoreno su razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju i mogućim rešenjima.

Podelili su svoja iskustva, a gotovo u svakom se istakao problem komunikacije sa stanarima ali i sa lokalnom samoupravom, razumevanje prava i obaveza stanara, pitanja finansiranja infrastrukturnih radova kao i komunalna opremljenost stambenih zajednica.

Fokus grupa je bila prilika da svi otvoreno prenesu iskustva i ono što smatraju da je potencijalno rešenje, a da svi zajedno to možemo da sprovedemo u delo.

Lokalna fondacija Niš poziva sve da im se obrate i pošalju informacije putem društvenih mreža ili mejl adrese info@fondacijanis.rs, ali i da prate na mrežama za više informacija.

LFN kroz inicijativu Komšije za bolju zajednicu organizuje javne debate i fokus grupe kako bi prikupila informacije direktno od građana koji se svakodnevno susreću sa problemima. Kroz proces javnog zagovaranja je do sada organizovana jedna javna debata. Uskoro nas očekuju nove aktivnosi i konkurs za stambene zajednice. Na kraju celokupnog procesa LFN veruje da zajedničkim radom građana i predstavnika lokalnih institucija možemo pokrenuti proces definisanja adektvatne i sveobuhvatne stambene politike Grada Niša.

*Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu odgovorna je isključivo Lokalna fondacija Niš i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije.