Otvoren Konkurs za podršku stambenim zajednicama

Lokalna fondacija Niš raspisuje Konkurs za podršku stambenim zajednicama, kroz projekat EU Resurs centar za civilno društvo u SrbijiKonkurs je otvoren od 15. maja do 15. juna, a namenjen je stambenim zajednicama na teritoriji pet gradskih opština u Nišu. Kroz ovaj poziv će pet podržanih ideja dobiti finansijsku podršku u iznosu od po 110.000 dinara po ideji.

Pozivamo složne komšije, aktivne građane koji žele da unaprede kvalitet života u svojoj sredini, da pošalju predloge i svoje ideje. Želimo da pokažemo da je malim koracima moguće praviti velike pomake i da podstaknemo ljude da daju svoj doprinos razvoju lokalne zajednice. 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? 

Na konkurs ,,Komšije za bolju zajednice” mogu da se prijave stambene zajednice sa teritorije pet gradskih opština u Nišu (Medijana, Palilula, Pantelej, Crveni krst, Niška Banja). Predložene ideje treba da se odnose na mala unapređenja u mikrolokalnim zajednicama i da obuhvataju sledeće oblasti: pejzažnu arhitekturu, mini tehničke mere za uređenje prostora unutar i oko stambenih zgrada, unapređenje protivpožarne zaštite, sređivanje hodnika, krečenje, postavljanje rasvete ili dekoracije, uređenje i ozelenjavanje javnog, međublokovskog prostora ispred zgrada, sadnju biljaka, postavku mobilijara, kanti, klupica i slično. 

Sve zainteresovane stambene zajednice treba da pošalju popunjen formular koji se nalazi ispod, sa detaljno opisanom idejom i budžetom. 

Formular treba poslati na adresu info@fondacijanis.rs, najkasnije do 15. juna u 23.59č, sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS – KOMŠIJE ZA BOLJU ZAJEDNICU. Nakon isteka roka za slanje predloga, Selekciona komisija sačinjena namenski za ovaj konkurs doneće odluku o idejama koje će dobiti podršku. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu www.fondacijanis.rs do kraja juna, a svi učesnici konkursa obavešteni mejlom. 

NAPOMENA: Stambene zajednice moraju da imaju i prilikom konkurisanja dostave u pisanoj formi neophodne dozvole i saglasnosti za izvođenje predloženih ideja. 

Konkurs realizuje Lokalna fondacija Niš, u okviru projekta „Komšije za bolju zajednicu” podržanog od strane EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji koji vodi Beogradska otvorena škola, a finansira Evropska unija. 

*Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu odgovorna je isključivo Lokalna fondacija Niš i on nipošto ne odražava stavove Evropske unije.