Odabrano pet ideja stambenih zajednica za podršku na konkursu LFN

Na konkurs Lokalne fondacije Niš za finansijsku podršku stambenim zajednicama pristiglo je 68 predloga sa teritorije pet gradskih opština u Nišu.

Selekcioni odbor je nakon ocenjivanja predloga i zajedničkog sastanka doneo odluku da za podršku bude izabrano ukupno pet (5) ideja. Predlozi su odobreni u skladu sa propozicijama konkursa, ciljevima i vrednostima koje promoviše LFN, uzimajući u obzir kvalitet, inovativnost, kreativnost i održivost predloženih projektnih ideja.

Rešenje o podržanim predlozima možete da pročitate i preuzmete u nastavku.

Konkurs je kao deo projekta ”Komšije za bolju zajednicu” realizovala Lokalna fondacija Niš, u okviru programa EU Resurs centra u Srbiji, uz podršku Beogradske otvorene škole.