O Fondaciji Niš

Cilj nam je da prikupimo 15.000 evra koje će nam Trag fondacija duplirati, a zatim ćemo tih 30.000 evra uložiti u zajednicu tako što ćemo dati podršku najboljim lokalnim inicijativama u našem gradu.

Misija i vizija

Osnivači

Upravni odbor

Lokalna Fondacija Niš

Lokalna fondacija Niš želi da pruži podršku komšijama, aktivnim Nišlijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promene u svojoj ulici, naselju i gradu. Zalažemo se za razvoj sporta u Nišu, ulaganje u obrazovanje, podršku kulturi i umetnicima i želimo da nam javni prostori budu što lepši.

Naša fondacija nastala je sa idejom da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da reše. Ideja nam je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vreme i znanje da te ideje sprovedu u delo.

Lokalna fondacija Niš funkcioniše uz podršku Trag fondacije. Cilj nam je da prikupimo 15.000 evra koje će nam Trag fondacija duplirati, a zatim ćemo tih 30.000 evra uložiti u zajednicu tako što ćemo dati podršku najboljim lokalnim inicijativama u našem gradu.

Najnovije vesti