Rezultati prvog konkursa LFN u 2021. godini

Po osnovu Konkursa za podršku najboljim idejama u Nišu, koji je 5. marta 2021. godine raspisala Lokalna fondacija Niš (LFN) uz podršku Trag fondacije, pristigla je ukupno 61 prijava formalnih i neformalnih grupa građana sa teritorije svih pet gradskih opština u Nišu.   

Nakon administrativne provere, izdvojeno je 43 predloga projekta koji su prošli u drugu fazu selekcije i prosleđeni Selekcionom odboru na ocenjivanje. Za podršku je u ovom ciklusu izabrano je ukupno 7 projekata. Odluka je doneta u skladu sa propozicijama konkursa, ciljevima i vrednostima koje promoviše Lokalna fondacija Niš, uzimajući u obzir kvalitet, inovativnost, kreativnost i održivost predloženih projektnih ideja.

Podržani su projekti koji se nalaze na prvih sedam pozicija. Predstavnici podržanih projekata biće ubrzo obavešteni o narednim koracima u procesu realizacije projekata.

Rang listu možete pogledati ili preuzeti dokument koji se nalazi ispod.