TRAG I CS MOTT

Regionalna fondacija koja već dvadeset godina podstiče i podržava aktivno uključivanje građana i građanki u razvoj lokalnih zajednica. Do sada je podržala preko 1500 projekata u vrednosti od preko 13 miliona evra širom Srbije i regiona.

Pruža podršku neprofitnim organizacijama koje rade na jačanju lokalnih zajednica na međunarodnom nivou u oblasti obrazovanja, civilnog društva i životne sredine.