Sastanak lokalnih fondacija iz Srbije

Četiri grupe aktivnih i posvećenih ljudi iz Niša, Pančeva, Šapca i Stare Pazove započele su prethodne godine svoje aktivnosti u lokalnim zajednicama, sa idejom da uz podršku Trag fondacije osnuju lokalne fondacije koje će unaprediti život građana u tim sredinama.

Prvog vikenda juna četiri grupe sastale su se po prvi put na istom mestu, u Pančevu. Ovaj susret osmišljen je kao prilika za lokalne fondacije da razmene iskustva nakon višemesečnog angažovanja i aktivnosti u lokalnim zajednicama. Zaključak je jedinstven – lokalne fondacije su potrebne i prepoznate u zajednicama kao model organizovanja koji može u značajnoj meri da pomogne i podrži dobre, komšijske priče aktivnih građana.

Na osnovu dosadašnjeg rada, podrške različitih aktera iz zajednice, postavljen je odličan temelj za naredne aktivnosti i realizaciju važnih projekata u sve četiri lokalne sredine.

Četiri neformalne grupe iz Niša, Pančeva, Šapca i Stare Pazove odabrane su na konkursu „Fondacija našeg kraja“ koji realizuje Trag fondacija. Cilj je da svaka grupa u svojoj zajednici tokom godine prikupi 15.000 evra od društveno-odgovornih kompanija i pojedinaca. Navedeni iznos će Trag duplirati, a zatim će taj novac lokalne fondacije iskoristiti za podršku najboljim idejama građana na konkursima.

Ideja programa „Fondacija našeg kraja“ je podrška osnivanju i radu lokalnih fondacija u šest zemalja Zapadnog Balkana u narednih 10 godina. Pored Srbije, odabrane su grupe iz Bosne i Hercegovine, a narednih godina se isto očekuje i u ostalim zemljama.

Podsetimo, Lokalna fondacija Niš je nedavno realizovala prvi konkurs za podršku najboljim idejama građana, na koji je pristigla 61 prijava formalnih i neformalnih grupa. Za podršku je izabrano sedam najboljih projekata po izboru Selekcionog odbora. Lokalna fondacija Pančevo takođe je raspisala konkurs, na koji se prijavilo 11 projekata. Trenutno je otvoren konkurs Lokalne fondacije Stara Pazova, za koji zainteresovani građani mogu da se prijave do kraja juna.