Konkurs LFN za podršku najboljim idejama građana

Lokalna fondacija Niš otvorila je novi konkurs na kojem je formalnim i neformalnim grupama građana dostupno još 6.000 evra za realizaciju kreativnih ideja. Drugi po redu konkurs LFN u 2021. godini otvoren je do 30. septembra.

Nakon uspešno sprovedenog prvog konkursa i podržanih sedam projekata, LFN želi da novim konkursom pruži podršku komšijama, aktivnim Nišlijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu. Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Niša i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Ideja LFN je da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da reše. Cilj je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vreme i znanje da te ideje sprovedu u delo.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namenjena udruženjima građana i neformalnim grupama* koje:

•          Pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti

•          Zastupaju opšte interese svoje zajednice

•          Deluju na teritoriji Grada Niša

•          Ne postoje duže od 10 godina

*pod neformalnim grupama podrazumevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Niš otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.  

Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Ključne oblasti koje smo prepoznali su: Obrazovanje, Kultura, Javni prostori, Sport i Umetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za naš grad. Prepoznajte šta je potrebno da se promeni, okupite ljude koji dele vaše vrednosti i predložite nam rešenja.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodeljuje kreće se od minimalnih 20.000 dinara do maksimalnih 120.000 dinara po projektu.

Trajanje projekata?

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 15. april 2022. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem LFN Formulara koji se nalazi ispod ovog reda i pošaljite na adresu info@fondacijanis.rs najkasnije do 30. septembra 2021. u 23:59.

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisna selekciona komisija koju LFN formira za ovu priliku će nakon toga pregledati sve pristigle predloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.fondacijanis.rs 15. oktobra. Predstavnici podržanih projekata biće obavešteni mejlom i pozvani na potpisivanje ugovora.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrednostima Lokalne fondacije Niš.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu info@fondacijanis.rs ili posredstvom naloga LFN na društvenim mrežama.

Na prvom konkursu koji je realizovan u ovoj godini, LFN je već podržala sedam ideja formalnih i neformalnih grupa građana. Paralelno sa tim, nastavlja se prikupljanje dodatnih sredstava u zajednici, kroz različite aktivnosti koje realizuje LFN.

Podršku radu Lokalne fondacije Niš pružaju Trag fondacija i fondacija Čarls Stjuart Mot.